whatsa

FİNANS ve BANKACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programları, katılımcıları geleceğin finans ve bankacılık dünyasını biçimlendirmeye davet ediyor.

Eğitim-öğretim, araştırma ve tez yazım dili İngilizcedir. Tezli finans ve bankacılık yüksek lisans programı özellikle akademik kariyer yapmak isteyenler için düzenlenen bir program olup araştırmaya dayalı yüksek lisans tezi yazmayı gerektirmektedir. Programların kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler; finansal ekonomi, finansal analiz ve planlama, finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık teorisi ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, finansal yönetim ve finans ve bankacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel yasal mevzuat bilgisini kapsamaktadır.

Programlar, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında yer alan her programda olduğu gibi, alan seçmeli ve serbest seçmeli dersleri kapsamakta, sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, yurtiçi ve yurtdışında alanında tanınmış misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları ve mezunlar arası iletişimi zamanda ve mekânda bütünlük arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programları teori ile uygulamanın en uygun bileşimini yakalamaya dönük perspektifi, katılımcıları ayrıntılara hâkimiyet ve büyük resmi görebilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar gerek özel gerek kamu sektöründe, bankalar, finansal aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey yönetici adayları olarak yetiştirilmektedir. Buna ek olarak, akademik kariyer yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir süreç olmaktan bir bilim ve sanat sürecine dönüştürmeyi lüzumlu hale getirmektedir. Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programlar bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır. Önerilen programların tümünde hızlı ve etkili, sosyal ve çevresel sorumluluğu öne çıkaran, sürdürülebilirliği ve etik davranış ilkelerini esas alan bir düşünce, tasarım, çözümleme, önerme ve uygulama kültürü öne çıkarılmaktadır. Katılımcılar programlarda finans dünyasının problemlerine eğilmek üzere akademik ve teknik donanımlarını güçlendirirken, liderlik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.