whatsa

Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa Çetin

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2022 Güz dönemiyle birlikte aktif olarak faali yete geçen Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji programını başarı ile bitiren öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ensititüsü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans diploması alacaklardır.

Programda 4 Profesör, 4 Doçent ve 4 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Program Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa Çetin’dir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanı, nano ölçekli malzemelerin keşfi, üretimi, karakterizasyonu, modellemesi ve son kullanımını kapsar. Nanoteknoloji ile ilgili en ilginç ve önemli detaylardan birisi, malzeme boyutlarının ölçeği nanometreye yaklaştığında malzemelerin özelliklerinin değişebilmesidir. Malzeme bilimciler, bu özellik değişikliklerini anlamak ve kontrol etmek ve iyi bilinen malzemelerin nanoyapıları için yeni uygulamalar bulmak için çalışırlar. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans programı, temel bilimler, nanoteknoloji, malzeme bilimi ve bunlarla ilgili disiplinlerde yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Modern araştırmanın doğasına uygun disiplinlerarası bir programdır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji programının eğitim dili İngilizce’dir ve tezli eğitim verilmektedir. Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ÇETİN (mustafa.cetin@khas.edu.tr)

Çalışılan Konular Nelerdir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans programında Sentetik Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Kompozitler, Yoğun Madde ve Nanoteknoloji, Robotik ve MEMS, Nanofabrikasyon Teknolojileri, İnorganik ve Organik Yarı İletkenler, Yüzeyler, Arayüzler ve Kaplamalar, Fotonikler, Elektronik & Elektromanyetik Uygulamalar ve Nano Cihazlar, Mikro Akışkanlar, Mikro Robotik ve Sensörler, Enerji Hasadı ve Depolama ile Moleküler Elektronikler konularında, yürütülmekte olan projelerin desteği ile günün teknolojilerini izleyen çağdaş bir eğitim verilmektedir.

Programın Temel Amacı Nedir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji programının temel amacı, ileri teknoloji malzeme geliştirme ve üretme alanında çalışacak uzman personel açığını kapatmak, öğrencilerine üretim teknolojilerini öğretmek ve nanoteknolojinin gelişimine katkı sağlamaktır. Program ayrıca genç bilim insanı yetiştirme hedefli planlanmış olup, üniversitemiz bünyesinde akıllı malzemeler, akıllı giyilebilir uygulamalar, optik sensör ve lazerler, polimerler, nanoelektronik, nano ölçekli görüntüleme, biyomedikal nano/mikro robotlar ve daha birçok yenilikçi uygulama alanında çalışma fırsatı sunmaktadır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji dalı içinde yer alan güncel evrensel temel bilim ve mühendislik konularını, sorunlarını ve teknolojilerini yorumlayabilecek, bu konulara doğrudan ilgili, Türkiye’nin özel ve kamu sektörlerinin sorunlarının analiz, tasarım ve çözümlerini üretebilecek ve/veya Türk ve dünya üniversitelerinde araştırma ve eğitim yapabilecek, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanının en son bilgileri ile donanmış, yetenekli mezunlar yetiştirmek programın uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır.

Oldukça geniş bir uygulama potansiyeline sahip olan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanı, disiplinlerarası bir alan özelliği taşımaktadır. Bu özelliği ile bu alan, Sentetik Kimya ve Polimer Kimyasından, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojilerinden Havacılık ve Uzay Araştırmalarına, Tıp Araştırmalarından Çevre, Enerji, Biyoteknoloji ve Tarım Araştırmalarına kadar birçok alanda uygulamaya sahiptir. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve uluslararası standartları yakalamak için Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanının disiplinlerarası özelliğini kullanarak, bu alandaki disiplinlerarası işbirliğini de güçlendirmek kolaylaşacaktır.

Neden KHAS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Sentetik Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Kompozitler, Yoğun Madde ve Nanoteknoloji, Robotik ve MEMS, Nanofabrikasyon Teknolojileri, İnorganik ve Organik Yarı İletkenler, Yüzeyler, Arayüzler ve Kaplamalar, Fotonikler, Elektronik & Elektromanyetik Uygulamalar ve Nano Cihazlar, Mikro Akışkanlar, Mikro Robotik ve Sensörler, Enerji Hasadı ve Depolama ile Moleküler Elektronikler konularında alacakları dersler ile yapacakları bir tez çalışması sayesinde uzmanlaşması sağlanarak, özgün bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılacaktır. Öğrencilerin başarı ile tamamlayacakları yüksek lisans tezlerinin de içerdiği özgün ve yenilikçi teknikler, yöntemler ve tasarımlar Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı öğretim üyeleri tarafından yürütülen çok sayıda uluslararası ve ulusal projeler yardımı ile yüksek lisans öğrencilerimiz tam burslu olarak desteklenmekte ve yüksek lisans tez ve araştırma konuları proje desteği altında yönetilmektedir. Bu konularda ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Program Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ÇETİN’e yukarıda verilen email adresinden ulaşabilirler.

Programın Konu Alanları:

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı, akademik olarak aşağıdaki ana alanlarla bağlantılıdır:

 • Sentetik Organik ve Polimer Kimyası
  • Organik Sentez
  • Polimer ve Supramoleküler Kimya
  • Kataliz
  • İyonik Sıvılar
  • Kanser Önleyici Ajanlar
  • Ayırma Teknolojileri
  • Enerji Toplama ve Enerji Depolama
  • Moleküler Elektronikler

(Alt Program Program Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ÇETİN)

 

 • Robotik ve MEMS
  • Dönüştürücüler
  • Mikro Akışkanlar
  • Mikro Robotik ve Sensörler

(Alt Program Program Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih TABAK)

 

 • Yoğun Madde ve Nanoteknoloji
  • Polimerler
  • Kompozitler
  • İnce Filmler ve Kaplamalar
  • Malzemeler ve Nanomalzemeler
  • Nanofabrikasyon Teknolojileri
  • İnorganik ve Organik Yarı İletkenler ve Nanoteknoloji
  • Yüzeyler, Arayüzler ve Kaplamalar
  • Fotonik ve Nanoteknoloji
  • Elektronik & Elektromanyetik Uygulamalar ve Nano Cihazlar

(Alt Program Program Yöneticileri: Dr. Öğr. Üyesi Emre Ozan POLAT, Doç. Dr. Bengü Özuğur UYSAL, Prof. Dr. Şener OKTİK)