whatsa

İş Zekası ve Analitiği Yüksek Lisans Programı (BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS)

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Afşar Yegin

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, kurumların makro çevreleri, rakipler, müşteriler, paydaşlar ve benzeri pazar aktörlerinden sürekli veri akışını da kolaylaştırmıştır. Günümüz kurumları büyük miktarda veriyi anlamlı ve etkin stratejilere dönüştürecek, kurum performanslarını olumlu yönde arttıracak bilgi ile donatılmış uzmanlaşmış yöneticilere ihtiyaç duymaktadır.

İş Zekası (BI) genellikle geçmiş performansın ölçülmesiyle ilgilidir, İş Analitiği (BA) ise, daha fazla kuralcı ve öngörücü tekniklere odaklanır (örneğin, “Ne yapılmalı?” ve “Ne olacak?”). İş Analitiği, belirli iş hedeflerine ulaşmak için genellikle veri madenciliğine yoğunlaşır (örneğin, kar artırmak). BI geçmişe bakar ve iş stratejilerini tarihsel verilerden elde edilen bilgiler ışığında temel alır ve “Ne oldu?”, “Ne kadar?” ve “Ne sıklıkla?” gibi sorulara cevap verir. Öte yandan BA, gelecekteki olayları tahmin etmek için istatistiksel modelleme tekniklerini kullanır, “Neden böyle oluyor?” “Bu eğilimler devam ederse ne olacak?” ve “Mevcut koşullardaki en iyi senaryo nedir?” gibi sorulara cevap bulmayı hedefler.

İş Zekası ve Analitiği Yüksek Lisans Programı, adaylara hedefleri doğrultusunda alacakları derslere bağlı olarak 3 alanda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır: Bu alanlar;

  • Pazarlama Analitiği
  • Veri Bilimi
  • Veri-Temelli Stratejik Yönetim

*Bahar ve Yaz dönemlerinde yüz yüze (sınıf içi) dersler olmaktadır.
Program tezsiz bir programdır.
Programın dili İngilizcedir.
İletişim: afsar.yegin@khas.edu.tr