whatsa

Program Direktörü: Dr. Öğr. Üyesi Reyda Ergün Umuroğlu

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, öğrencilerin üzerinde çalışmak istedikleri konuda uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktır. Program, lisans eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan öğrencilerin yanı sıra,  üst bürokrasi, kamu ve özel kesim yöneticileri ve yönetici adayları gibi hukuka yakın ve ilişkili lisans alanlarında eğitim-öğrenimini tamamlamış olan katılımcıların da hukuk dünyasının değişen koşullarına kolayca uyum göstermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatacak, çağdaş ve uygulamalı bir temele dayanmaktadır. Ders programı özellikle İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi uygulamalarını konu alan bir çerçevede tasarlanmıştır.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Sağlık Hukuku Modülü
2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kamu Hukuku tezsiz yüksek lisans programı altında açılması planlanan Sağlık Hukuku modülünün amacı sağlık hukukuna ilişkin sorunları tanımlayabilen, yorumlayabilen, çözüme kavuşturabilen, edinilen bilgiler sayesinde faaliyetlerini mevzuattaki güncel duruma göre gerçekleştirebilen, ulusal ve uluslararası alanda yer alan güncel bilgilere hâkim olan uzmanlar yetiştirmektir. Derslerin çeşitliliği ve güncelliği, teorik ve uygulamaya yönelik olması alanında yetişecek uzmanlara profesyonel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.
Modülün hedef kitlesi; sağlık hukuku alanına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen avukatlar, hâkim ve savcılar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları, sağlık alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşların yöneticileridir.
Sağlık hukuku modülünü başarıyla tamamlayabilmek için modül kapsamında yer alan derslerden en az altı dersin tamamlanması gerekmektedir.
Sağlık hukuku modülünü tamamlayan öğrencilere mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri halinde, kayıtlı oldukları tezsiz yüksek lisans programı diplomasının yanında, uzmanlık sertifikası verilecektir.
Sağlık hukuku modülünün özel hukuk tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler tarafından da tamamlanması mümkündür.

İletişim reyda.ergun@khas.edu.tr

Başvuru yapan adaylar mülakat sırasında bilim sınavına alınacaklardır.