whatsa

Ders Programı
Çekirdek Program ve Başlangıç (2 HAFTA)
Takım Çalışması & Liderlik
Finansal Analiz & Raporlama
İş İletişimi
1. DÖNEM
Yönetim Ekonomisi
Yöneticiler İçin İstatistik Ve Veri Analitiği
Pazarlama Yönetimi
Örgütlerin Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
İş ve Toplum Liderlerinden Deneyim ve Öngörüler I
2. DÖNEM
Stratejik Yönetim
İşletme Operasyonları Yönetimi
Uygulamalı Finansal Yönetim
İş ve Toplum Liderlerinden Deneyim ve Öngörüler II
SEÇMELİ
3. DÖNEM
SEÇMELİ
SEÇMELİ
SEÇMELİ
Bitirme Projesi

 

SEÇMELİ DERSLER
Human Resource Management
İşletme Hukuku
Bilişim Hukuku
Yöneteciler İçin Müzakere Teknikleri
Veri Güdümlü Yönetim
Büyük Veri Analitiği
Müşteri Analitiği
Stratejik Marka Yönetimi
Tasarım Düşüncesi ve Yenilik Yönetimi
Karar Vericiler İçin Tahmin Teknikleri
Davranışsal Finans Model ve Uygulamaları
Yönetim Muhasebesi
Finansal Muhasebe Uygulamaları
Uygulamalı Kurumsal Finans
Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar
Portföy Yönetimi ve Uygulamaları
Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejileri
Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Küresel Ekonomik Çevreye Bakış
Proje