whatsa

Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı

Program Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi H. Emrah Karaoğuz

İletişim: emrah.karaoguz@khas.edu.tr

Küreselleşme, finansallaşma, neoliberalizm, ekonomik milliyetçilik, popülizm, devlet kapitalizmi, demokratik gerileme, artan eşitsizlikler ve iklim değişikliği…Dünyanın köklü değişikliklerden geçtiği ve her düzeyde ve ölçekte büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Uluslararası Ekonomik Politik, tüm bu süreçlerin doğasını, sebeplerini ve sonuçlarını incelemede ve anlamlandırmada sunduğu farklı çerçeveler bakımından son derece önemli ve kritik bir disiplin olarak ön plana çıkmaktadır.

Ağırlıklı olarak Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi disiplinlerinden beslenen ve disiplinlerarası bir araştırma gündemi sunan Uluslararası Ekonomi Politik (UEP) yüksek lisans programımız, yukarıda bazılarına değinilen ve günlük yaşamımızı ve refahımızı doğrudan etkileyen önemli gelişmelerin analitik ve bilimsel olarak incelenebilmesi için gerekli olan teorik ve metodolojik altyapıyı sunmaktadır. Programımız, piyasa ve devlet, ekonomi ve siyaset ve zenginlik ve güç arasındaki karmaşık dinamiğin farklı fakat birbiriyle de ilişkili alanlarını bilimsel yaklaşımlarla araştırabilmek ve anlayabilmek amacıyla kapsamlı bir UEP çerçevesi sunmaktadır. Bu bağlamda ön plana çıkan konu ve alanlardan bazıları üretim, ticaret, finans, emek, kalkınma, cinsiyet, çevre, güvenlik ve küresel yönetişim olmaktadır.

Programımız, güncel eğitim yöntemleri ile alanlarında tanınmış akademisyenler tarafından verilen çok çeşitli seçmeli dersleri adaylara sunmaktadır. Adayların aynı zamanda akademisyenlerin ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alarak burs alma imkanları bulunabilmektedir. Akademik kariyer hedefi olan veya mesleki niteliklerini geliştirmeye yönelik hedefleri bulunan adayları programımıza beklemekteyiz.

Programımızın eğitim dili İngilizce’dir.