Prof. Dr. Arzu Erdem (Dekan)

Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi; bilişim teknolojileri ve tasarım pratikleri

Prof. Dr. Sibel Bozdoğan

Modern mimarlık ve urbanizm tarihleri; modernite, kent ve teknoloji kuramları; mekan-politika-ideoloji ilişkileri

Prof. Dr. Murat Güvenç

Kentsel planlama; coğrafya; ürbanizm kuramları; kartografik yöntemler; data görselleştirilmesi teknikleri; dijital insanbilimleri

Prof.Dr. Bülent Diken

Sosyal teori; siyaset felsefesi; kent; sinema; terörizm

Prof.Dr. Bülent Tanju

Mimarlık tarihi, tarih yazımı, modern mimarlık, kent tarihi

Doç. Dr. Levent Soysal

Kent antropolojisi, küreselleşme, Avrupalılaşma ve metropol; kültür kuramları; gençlik kültürü ve kimlik; göç ve ulus-ötelilik

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Mekan, yer ve toplum kuramları; mekanın antropolojisi; feminist kuram; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları; temellendirilmiş kuram ve etnografik araştırma

Doç. Dr. Sait Ali Köknar

Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi pedagojileri; mimarlık ve görsel kültür; tasarım teknolojileri tarihi; nitel araştırma verilerinin görsel analizi ve temsili; katılımcı tasarım süreçleri

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tuncer (Program Direktörü)

Mekan ve politika; kent-iktidar-ideoloji ilişkileri; sınır çalışmaları; göç çalışmaları; yemek çalışmaları

Öğr. Gör., Mimar, LEED AP Aslıhan Demirtaş

Peyzaj kuramları, uygulamaları ve politikaları; kentsel peysaj; tasarım araştırması; mimari ve kentsel araştırmanın temsiliyeti, görselleştirilmesi ve küratoryel çalışmaları