whatsa

Program Direktörü | Doç. Dr. Ezgi Tuncer 

Nitelikli göç & emek göçü – kent ve gündelik hayat; yerinden edilme ve yer-kurma pratikleri; etnografik yöntem; mekansal analiz ve haritalama; sınır ve politik felsefe; mekan-iktidar-politika; güncel sanat ve mekan; yemek ve kent

 

 Prof. Dr. Murat Güvenç

Kentsel planlama; coğrafya; ürbanizm kuramları; kartografik yöntemler; data görselleştirilmesi teknikleri; dijital insanbilimleri

 

Prof. Dr. Bülent Tanju (Yarı-Zamanlı)

Mimarlık tarihi; tarih yazımı; modern mimarlık; kent tarihi

 

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran

Mekan yer ve toplum kuramları; mekanın antropolojisi; feminist kuram; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları; temellendirilmiş kuram ve etnografik araştırma

 

Doç. Dr. Sabri Gökmen

Mimarlık tarihi ve kuramı; mimari morfoloji; kültürel mirasların hesaplamalı çözümlenmesi; hesaplamalı tasarım; dijital fabrikasyon; mimaride bilişim sistemleri; yapı bilgi modellemesi (BIM); cephe tasarımı ve teknolojileri; mimaride yapay zeka araştırmaları
 

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Soyöz

Yunan ve roma sanatı ve mimarisi; mekan ve ritüel; görme ve dokunma duyuları; mimari iletişim ve temsil

 

Misafir Öğretim Üyesi Dr. Gürbey Hiz

Mimari temsil; görsel kültür; modernite; toplumsal mekan; mimarlık tarihi; anlatı kuramı ve medya arkeolojisi; periyodik yayınlar