Prof. Dr. Murat Güvenç

Kentsel planlama; coğrafya; ürbanizm kuramları; kartografik yöntemler; data görselleştirilmesi teknikleri; dijital insanbilimleri

Prof. Dr. Arzu Erdem

Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi; bilişim teknolojileri ve tasarım pratikleri

Prof.Dr. Bülent Tanju (Yarı-Zamanlı)

Mimarlık tarihi, tarih yazımı, modern mimarlık, kent tarihi

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran

Mekan, yer ve toplum kuramları; mekanın antropolojisi; feminist kuram; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları; temellendirilmiş kuram ve etnografik araştırma

Doç. Dr. Sait Ali Köknar

Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi pedagojileri; mimarlık ve görsel kültür; tasarım teknolojileri tarihi; nitel araştırma verilerinin görsel analizi ve temsili; katılımcı tasarım süreçleri

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tuncer (Program Direktörü)

Mekan ve politika; kent-iktidar-ideoloji ilişkileri; sınır çalışmaları; göç çalışmaları; yemek çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Birge Yıldırım Okta

Kent Tarihi ve Teorisi, Kamusal Alan, Mimari ve Peyzaj Tasarımı 

Öğr. Gör., Mimar, LEED AP Aslıhan Demirtaş

Peyzaj kuramları, uygulamaları ve politikaları; kentsel peysaj; tasarım araştırması; mimari ve kentsel araştırmanın temsiliyeti, görselleştirilmesi ve küratoryel çalışmaları