whatsa

Prof. Dr. Murat Güvenç

Kentsel planlama; coğrafya; ürbanizm kuramları; kartografik yöntemler; data görselleştirilmesi teknikleri; dijital insanbilimleri

Prof. Dr. Arzu Erdem

Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi; bilişim teknolojileri ve tasarım pratikleri

Prof.Dr. Bülent Tanju (Yarı-Zamanlı)

Mimarlık tarihi, tarih yazımı, modern mimarlık, kent tarihi

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran

Mekan, yer ve toplum kuramları; mekanın antropolojisi; feminist kuram; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları; temellendirilmiş kuram ve etnografik araştırma

Doç. Dr. Sait Ali Köknar

Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi pedagojileri; mimarlık ve görsel kültür; tasarım teknolojileri tarihi; nitel araştırma verilerinin görsel analizi ve temsili; katılımcı tasarım süreçleri

Doç. Dr. Ezgi Tuncer (Program Direktörü)

Mekan ve politika; kent-iktidar-ideoloji ilişkileri; sınır çalışmaları; göç çalışmaları; yemek çalışmaları

Doç. Dr. Birge Yıldırım Okta

Kent Tarihi ve Teorisi, Kamusal Alan, Mimari ve Peyzaj Tasarımı 

Dr. Öğretim Üyesi Sabri Gökmen

Mimarlık tarihi ve kuramı, Morfoloji, Kültürel mirasların hesaplamalı çözümlenmesi, Hesaplamalı Tasarım, Dijital Fabrikasyon, Mimaride bilişim sistemleri, Yapı bilgi modellemesi (BIM), Cephe tasarımı ve teknolojileri, Mimaride yapay zeka araştırmaları

Misafir Öğretim Üyesi Dr. Gürbey Hiz

Mimari temsil; görsel kültür; modernite; toplumsal mekan; mimarlık tarihi; anlatı kuramı ve medya arkeolojisi; periyodik yayınlar.

Doç. Dr. Kıvanç Kılınç

Türkiye ve Orta Doğu'da sosyal konutun tarihi ve güncel pratikleri; Türkiye'de konutun ve aile yaşamının modernleşmesi; kent tarihi, kültürü ve kimliği; modern mimarlık ve kentleşme; temel tasarım eğitimi

Öğr. Gör., Mimar, LEED AP Aslıhan Demirtaş

Peyzaj kuramları, uygulamaları ve politikaları; kentsel peysaj; tasarım araştırması; mimari ve kentsel araştırmanın temsiliyeti, görselleştirilmesi ve küratoryel çalışmaları