whatsa

Program Direktörü Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe

Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programı bölgesel çalışmalar ve güvenlik çalışmaları alanında akademik uzmanlık eğitimi veren bir sosyal bilimler yüksek lisans programdır. Müfredat güçlü bir sosyal bilimler tabanı üzerine, uluslararası ilişkilerin temel kavram ve kuramlarının kazandırılması ve daha sonra uzmanlaşamaya gidecek biçimde tasarlanmıştır. Ders içerikleri ve dağılımı günümüz dünyasının hızla değişen koşullarına ve gündemine göre uyarlanabilecek esnekliktedir. Akademik nitelikleri öne çıkan bir programdır.

Eğitim dili İngilizce’dir.

İletişim Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe

 

Neden KHAS Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı?

Uluslararası İlişkiler, devletleri, aralarındaki ilişkileri geçmişte ve günümüzde yürüttükleri politik yaklaşımları karşılıklı olarak inceleyen, siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi ile de yakın temasları olan bir sosyal bilim programıdır. Program güvenlik çalışmaları ve bölgesel araştırmalar ağırlıklı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Programa katılan öğrenciler, Güvenlik Çalışmaları ve Bölgesel Araştırmalar, Enerji Politikaları, Siyasi İktisat, Avrupa Birliği, Göç Çalışmaları ve Kimlik Politikaları gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile birlikte çalışabilirler. Program, Uluslararası İlişkiler disiplinin temel metinlerini ve yazınını eleştirel bir gözle okuyup yorumlayabilen ve tartışabilen ve düşüncelerini akademik yazım kurallarına uygun biçimde ifade edebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, kamu kuruluşları, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde çalışmayı amaçlayan veya akademik çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencileri geleceğe hazırlar.