whatsa

BURS OLANAKLARI

%100 eğitim bursu ve araştırma teşviği olanakları mevcuttur. Bölümdeki hocaların proje durumlarına bağlı olarak, yüksek lisans öğrencilerinin projelerde bursiyer olarak çalışabilme olanağı da bulunmaktadır. Örneğin TÜBİTAK projelerinde görevlendirilen bursiyerlere temin ettiği aylık burs meblağına ilaveten Kadir Has Üniversitesi ek katkıda bulunmaktadır. Detaylı bilgi https://sgs.khas.edu.tr/tr adresinden temin edilebilir.

Programa başvuru için asgari koşullar (https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-basvuru-kosullari

 • En az 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak 
 • 2.80 ve üzeri lisans ortalaması 
 • ALES EA minimum 55 puan veya eş değeri belge 
 • İngilizce yeterliliği 

 

Programa başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler şunlardır: 

 1.  Transkript/resmi not dökümü: Lisans mezuniyet ortalaması en az 2.80/4.00 olmalıdır. 
 2.  Diploma 
 3.  GRE/ALES puan belgesi 
 4.  İngilizce dil yeterliliği
   Detaylı bilgi için: https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-basvuru-kosullari
 5. Niyet Mektubu 

Niyet Mektubu İngilizce yazılmalı ve 1500 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le nasıl bir araştırma yapmayı düşündüğü, bu araştırma önerisine dair varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve akademik ya da profesyonel gelecek planları gibi bilgileri içermelidir. 

      6. İki adet referans mektubu
      7. Özgeçmiş
      8. Mülakat

Başvuru Değerlendirme ve Kabul Süreci 

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerine yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat için davet edilirler. Davet edildiği halde mülakata katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz. 

Adayların başvuruları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm hocalarından oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Jürinin adayların kabulüne ilişkin önerileri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kararıyla kesinleşir. 

Adayların mülakattaki değerlendirmelerde başarılı bulunması ve uygun görülmesi halinde %100’e varan oranda burs almaktadır. Detaylı bilgi için: https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-burslar-ve-ogrenim-ucretleri

Programa kabul alan adaylar, bölüm hocaları tarafından yürütülen araştırma projelerinde uygun bulunduğu takdirde yer alabilirler. 

Online başvuru portalı ve başvuru takvimi için lütfen tıklayınız: https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-basvuru-kosullari