whatsa

Program Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Dağ

ABD’nin İş İstatistikleri Bürosu’nun projeksiyonlarına göre Siber güvenlik alanında işgücü ihtiyacı 2012-2022 yılları arasında %37 büyüme gösterecektir. IDC’nin Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da geçekleştirilen Siber Güvenlik Zirvesi’nde bugün için dünya genelinde ihtiyaç duyulan siber güvenlik uzmanı sayısının 1,200,000 olduğu ifade edilmiştir. Siber güvenlik alanında yıllık uzman ihtiyacı bugün tüm bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisleri mezunlarının toplamından daha yüksektir. Bu ihtiyacın her gün katlanarak artacağı ise tüm uzmanların hem fikir olduğu bir konudur.

Günümüz dünyasında ticaret çok büyük oranda elektronik ortamlara taşınmıştır (Amazon ve Alibaba örnekleri). Diğer yandan sosyal medya platformları (Facebook, Whatsapp, Twitter vs.) artık insanların vazgeçilmezi haline gelmeye başlamıştır. Devletin sunduğu hizmetlerin de gittikçe elektronik hale gelmesiyle beraber irili ufaklı her türlü kurum/kuruluş ve şirketin veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaçları artmaktadır.

Şehirlerin giderek elektronik hizmetler ile “akıllı” hale gelmesi, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında uygulamaların yaygınlaşması, ulusal kritik altyapılardaki endüstriyel kontrol sistemlerinin ve SCADA sistemlerinin yaygınlaşması, ulaşım ve haberleşmede dijitalleşmenin baş döndürücü hızla artışı sistemlerin saldırılara daha fazla maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle birlikte siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağı aşikardır.

Eğitim dili İngilizce’dir.
Tezsiz eğitim verilmektedir.
Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı detayı için tıklayınız.

Neden KHAS Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı?

  • Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma (CCIP) Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda Araştırma Merkezi’nin desteği ve öğrencilerin katılımlarıyla siber güvenlik kampları gerçekleşirken aynı zamanda sektörden aktif konuşmacıların katıldıkları programlar düzenlenmektedir.
    https://ccip.khas.edu.tr/post/13/siber-guvenlik-yaz-kampi-basvurulari-basladi
  • CCIP Araştırma Merkezi, içerisinde bulundurduğu fiziksel hesaplama üniteleri ile büyük veri teknolojilerinden yararlanarak siber saldırıların tahmin edilmesini ve durdurulmasını mümkün kılan analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasına olanak sağlamaktadır.
  • CCIP Araştırma Merkezi’nde siber güvenlik verilerinden yararlanılarak veri madenciliği ve makine öğrenmesi metotları ile günümüz ihtiyaçlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu alanda CCIP uzmanlarımızdan Aykut Çayır ve Uğur Ünal, Kaggle’da (Veri bilimi alanında ödüllü yarışmaların yapıldığı, Netflix, Facebook, Microsoft gibi dünya çapındaki şirketlerin verilerini paylaşıp yarışmacıların probleme yönelik en iyi çözümü üretmeye çalıştıkları uluslararası platform) katıldıkları, Microsoft verilerinin kullanılarak kötücül yazılımların tespit edilmeye çalışıldığı Microsoft Malware Prediction yarışmasında 5. Olarak Dünya genelinde büyük bir başarı elde etmişlerdir.
    https://ccip.khas.edu.tr/post/10/siber-guvenlik-ve-kritik-altyapi-koruma-uam-ekibi-kaggle-yarismasinda-odul-almaya-hak-kazandi
  • Özellikle veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımları kullanarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız, CCIP Araştırma Merkezi’nde bulunan uzmanlarımız ve alanında uzman akademisyenlerimiz ile birlikte kendinize veri bilimi ve siber güvenlik çalışmalarınızı kombine edebileceğiniz bir yol çizebilirsiniz.
  • Ayrıca, halihazırda sektörde aktif ve donanımlı uzmanların deneyimlerini paylaşması ile sektöre yönelik eğitim alıp bu alanda kariyer yapma şansı yakalayabilirsiniz. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı bu bağlamda hem teorik hem de pratik olarak öğrencilere zengin bir içerik sunarak günümüz siber güvenlik iş gücü ihtiyacı olan uzmanları yetiştirecek niteliktedir.

İletişim
Prof. Dr. Hasan DAĞ (0212) 533 6532 Dahili: 1265/ hasan.dag@khas.edu.tr
Ayhan Gücüyener (0212) 533 6532 Dahili: 4938/ ayhan.gucuyener@khas.edu.tr