whatsa

MEZUNLAR

Program 2011-2018 yılları arasında 14’i tezli, 3’ü tezsiz,  toplam 17 mezun vermiştir.

Programda bugüne kadar yürütülen tezler ve konuları:

TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA TAMAMLANAN TEZLER

Öğrenci Adı

Tez Konusu

Danışman

Referans

Sayısı

İngilizce  Referans Oranı

Türkçe Referans Oranı

Ortalama Referans Yaşı

DERYA ADIGÜZEL (2011)

Türkiyedeki İç Mimarlık Eğitiminde Çevresel Yaklaşım

Dr.Öğ.Üyesi Ayşen Ciravoğlu

/ Prof.Dr.

Zuhal Ulusoy

79

35

65

6

ECE ALTINBAŞAK (2012)

İlköğretim Okul Bahçelerinin Çocuklardaki Fiziksel Aktivite Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Katılımcı Tasarım Yönetimi İle Belirlenmesi

Dr.Öğ.Üyesi Orçun Kepez

76

88

12

9

SELİN GÜRDERE  (2012)

Kamusal Sanatta Farklı Kamusallıklar İstanbuldaki Kamusal Sanat Çalışmaları Üzerinden Bir Okuma

Dr.Öğ.Üyesi Didem Kılıçkıran

91

62

37

22

VİLDAN ÖZTÜRK   (2012)

Türkiye 'de 1980-2010 Yılları Arasındaki Gazete İlanlarında İmaj Kavramı: Marka Örneği Bağlamında Değerlendirilmesi

Dr.Öğ.Üyesi Nur Balkır Kuru

103

50

50

20

IŞIL KARATAŞ (2012)

Analyzing and Measuring Emotions on Customer Coproduction Process Through Empirical Research on Ikea Customers in Turkey

Dr.Öğ.Üyesi Ayşe Coşkun Orlandi

97

100

0

11

ESER DÜZCAN (2012)

Türkiye'deki Güncel Konut Araştırmalarında "Ev" olgusu

Dr.Öğ.Üyesi  Didem Kılıçkıran

192

60

40

5

MÜJDE BAYRAKTAR (2013)

Günümüz Sanat yapıtlarında Ütopik Stratejiler: Andrea Zittel, Suprflex ve Ai Weiwei Üzerine Bir İnceleme

Doç. İnci Eviner

55

58

42

8

CEREN ACUN (2013)

Çağdaş Sanatta Kimlik İnşası: yapıt ve Eylemsellik

Doç. İnci Eviner

65

29

71

9

IRMA ZMIRIC (2014)

Unsetting The Standards of Female Beauty: An Examination of Contemporary Images of Women in Advertisement

Dr.Öğ.Üyesi Eser Selen

40

100

0

24

ALİ KURU (2014)

Sanat ve Sanat Eğitimi Anlayışını Etkileyen Bilgi Teorileri ve Politikaları

Doç. İnci Eviner

198

52

48

12

DUYGU KARAKEÇİLİ (2015)

Gezi Parkı Eylemleri İle Birlikte Maçka Demokrasi Parkı'nın Kullanım ve Anlam Açısından Dönüşümü

Dr.Öğ.Üyesi Didem Kılıçkıran

59

2

98

11

ÇİĞDEM CANSU POLAT TOPDEMİR (2016)

Okul Öncesi Çocuklarda Dış Mekân Erişiminin Sınıf İçi Davranışlara Etkileri Üzerine Bir Vaka Çalışması

Dr.Öğ.Üyesi Orçun Kepez

67

53

46

15

BERİN SOMAY (2017)

Observing Art Workshops in İstanbul Modern Museum as an Informal Learning Environment For Children

Dr.Öğ.Üyesi Orçun Kepez

36

100

0

12

FATİH CETİZ (2017)

Yaratıcı Ekonomiler Bağlamında Ortak Çalışma Alanlarının Gelişimi, 21.yy'da İş ve Çalışma Hayatına Etkisi: İstanbul Örneği

Dr.Öğ.Üyesi  Ayhan Enşici

83

59

41

11

ECEM SARIÇAYIR (2017)

Crossing Border Space: Spatiality With Socially Engaged Art

Doç.İnci Eviner

70

94

6

19

CEREN AYBALA ALMAATA DABAĞ (2017)

Design Workshop Practices in Local Development: Analysis of Cases Located in Turkey

Dr.Öğ.Üyesi Ayhan Enşici

34

97

3

10

BURCU ÇELİKSAP (2017)

Maker Movement's Effects On The Democratization of Design Process

Dr.Öğ.Üyesi Eser Selen

41

95

5

7

BUSE AKTAŞ

 (2018)

Nudging Craft

Heritage: An

Apprenticeship Model Using

Performative

Artistic Research

Methodologies

Doç.İnci Eviner

56

55

1

 

FURKAN RUŞEN

(2018)

Sinemada Durağan İmgenin Hafıza ile İlişkisi ve çağdaş Video Sanatının Sinemaya Getirdiği Açılımlar

Doç.İnci Eviner

 

89

48

52

16

EZGİ AKPINARLI

(2019)

Urban Identity in Istanbul-Based Fashion Design

Dr.Öğ.Üyesi Ayşe Coşkun Orlandi

 

Doç. Dr. Ayşe Nur Erek (eş danışman)

117

84

16

8

OZAN AKBAŞ

(2019)

 

Culture, Commodity and Spectator Under the Influence of Global Industry: The Case of Karaköy

Prof. Dr. Arzu Erdem

 

Doç. Dr. Ayşe Nur Erek (eş danışman)

70

51

49

13

AYSEL MERVE TOPLAOĞLU

(2019)

 

Traces of Informal Placemaking: The Case of Caferağa Neighborhood in Istanbul

Doç. Dr. Ayşe Nur Erek

145

96

4

9

GUNAY MAMMADRZAYEVA (2019)

Understanding The Expectations Of Occupants On Coworking Space

Dr. Öğr. Üyesi Orçun Kepez

76

100

0

14

CEM DEMİRCİ (2020)

The Critique of the Critique – Ranciere’s Approach to Art and Politics.

Prof. Dr. Bülent Diken

43

100

0

11

mezun-tasarim-yl1Derya Adıgüzel –2011

"İstanbul Teknik Üniversitesinde almış olduğum İç Mimarlık lisans eğitiminden sonra Kadir Has Üniversitesinde Tasarım Yüksek Lisans eğitimine devam ettim. Tasarım Yüksek Lisansı, hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri açısından farklı disiplinlerle etkileşim içinde olmamı sağladı. Bu da tasarım olgusuna farklı açılardan bakmamı, tasarımın çok boyutlu doğasını içselleştirmemi ve farklı disiplinden mezunlarla ortak üretimler yapmama imkan verdi. Eğitimin her aşamasında tasarım sadece ürün olarak değil; kavramsal olarak da ele alınması, daha mezun olmadan ulusal ve uluslararası yayınlar yapmama, farklı alanlarda tasarım yarışmalarına katılmama zemin hazırladı. 2011 yılında programın ilk mezunu olarak ve akademik anlamda birçok disiplinden beslenerek kendi yolumu çizdim. Mezun olmadan İstanbul Kültür Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra da aynı üniversitede Mimarlık Doktora Programına başladım. Doktora çalışmalarıma bir dönem Ku Leuven’de, Architecture Theory and Design araştırma bünyesinde devam ettim ve 2016 yılında doktoramı tamamladım. Araştırmalarıma, tasarım düşüncesi ve eğitimi, iç mimari tasarım, mimarlık ve fenomenoloji alanlarında devam ediyorum."

 

mezun-tasarim-yl4Ece Altınbaşak –2012

“Peyzaj mimarlığı(tasarım) bölümünü bitirdikten sonra başladığım Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın 2012 mezunlarındanım.  Şu anda Fulbright bursiyeri olarak geldiğim North Carolina State Üniversitesi Tasarım bölümünde doktora yapmakta ve tez yazma aşamasındayım. Doktora tezimde, ortaokulların 21.yy’in değişen eğitim felsefeleri, teknolojileri ve ihtiyaçlarına yönelik daha inovatif bir bicimde nasıl tasarlanabileceğini irdeleyen bir araştırma sürdürmekteyim. North Carolina State Universitesi’nde Lisans ve Lisans ustu derslerde ve çeşitli araştırma projelerinde asistanlık yapmanın yani sıra, ayni zamanda University of North Carolina, Kenan Institute of Private Enterprise’da Economic Development Analyst olarak çalışmakta ve “downtown development”  ve “innovation districts” konuları üzerine araştırma projesi yürütmekteyim.

2009 yılında başladığım Tasarım Yüksek lisans programının kariyerimde oluşturduğu olumlu etkilerin en başında, sunmuş olduğu interdisipliner ve güncel yaklaşımı ile “tasarım” anlayışımı hem kavramsal hem de pratik bağlamda değiştirip beni “tasarımda araştırma” ile tanıştırması gelir. Bu deneyimlerin başında, Sayın Hocam, Yrd. Doç. Dr. Orcun Kepez’in danışmanlığında yürüttüğüm “İlköğretim Okul Bahçelerinin Çocuklardaki Fiziksel Aktivite Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Katılımcı Tasarım Yöntemi ile Belirlenmesi” adli tez çalışmam gelmektedir. Doktora surecince ayni zamanda danışmanım Dr. Kepez’in yürüttüğü Avrupa Birliği 7. Çerçeve Marie Curie programında desteklenen DesignHEALS araştırma grubunda tam zamanlı araştırma asistanı olarak çalışma şansı elde etmem, tasarımda araştırmanın önemini ve kapsamını anlamama en büyük etkenlerden bir diğeridir. Uluslararası ve ulusal düzey konferanslarda tez çalışmamın hem on hem de final bulgularını sunmak, program kapsamında edindiğim diğer faydalı deneyimler arasında yer alır. Programdaki son senemde, danışmanımın güçlü teşvik ve desteği ile 2012 yılında Fulbright bursuna başvurmam ve ABD’de doktora yapmaya hak kazanmam ise akademik kariyerimin başında elde ettiğim en önemli aşamalardan biridir. Program suresince almış olduğum tüm derslerin, değerli hocalarımızın ve parçası olduğum dinamik öğrenci ve öğretim kadrosunun şu anda yapmakta olduğum çalışmalara ve edinmiş olduğum vizyona katkıları sonsuzdur. Başta sayın danışmanım olmak üzere, ders aldığım tüm hocalarıma bana kattıkları için tekrar teşekkür ederim.”

mezun-tasarim-yl2

Selin Gürdere –2012

" Özel sektörde çalışırken yıllar geçtikçe monoton iş hayatının, birçokları gibi, bende de yarattığı kapana kısılmışlık ve ilerleyememe duygusunu, Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans programına başladığım an üzerimden atabildiğimi hatırlıyorum. Program sayesinde farklı uzmanlıklardan çok değerli hocalarla çalışma imkânı bulmak gerçek anlamda ufkumu genişletmemi sağladı. Programın bence en önemli özelliği olan disiplinlerarası yaklaşımı sayesinde, aldığım derslerle sadece tasarım alanındaki pratik tecrübemi teorik bir alt yapıyla desteklemekle kalmadım, aynı zamanda sinema, kent, mekân, mimarlık, toplumsal cinsiyet, sosyoloji ve sanat gibi farklı alan ve konularda da bilgi sahibi oldum. Üniversitenin sahip olduğu tarihi konumu, sağladığı sosyal ortam ve imkânlar da eğitim aldığım süre boyunca programa keyifle devam etmemi sağladı. Aynı zamanda program hocalarından Yrd. Doç Dr. Orçun Kepez’in Marie Curie destekli ‘“DesignHEALS: Investigating Design Guidelines for Healthy Assisted Living Settings” isimli projesinde çalışma imkânı bularak doktora öncesinde akademik araştırma deneyimi kazanma şansı yakaladım. 
Programın disiplinlerarası olmasının getirdiği özgürlükle, lisansımın mühendislikten olmasına rağmen, toplumsal sorunlara olan ilgimden dolayı kamusallık ve kamusal sanat üzerine yüksek lisans tezi yazabildim. Bu ilgimi de, şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde devam etmekte olduğum doktora eğitimimde, ürün ve servis tasarımı alanındaki sosyal tabanlı pratikler odağında eleştirel bir bakış açısıyla devam ettiriyorum. Aynı zamanda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü hocalarından Yrd. Doç. Dr. Aydın Öztoprak ve Yrd. Doç. Dr. Armağan Kuru yürütücülüğündeki TÜBİTAK destekli ‘’Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre Akıllı Açık Alan Egzersiz Aletleri Geliştirilmesi, Prototip Üretimi ve Doğrulanması’’ isimli projede tam zamanlı çalışmaya devam ediyorum. Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans bölümü hocalarının da teşvik ve cesaretlendirmeleriyle girdiğim bu akademik yola devam etmeyi planlıyorum.”

mezun-tasarim-yl3

Ali Şahan Kuru –2014

“Kadir Has Üniversitesinde 2012/2014 yılları arasında Tasarım programında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki, akademik kariyer hedefinde olan bir öğrencinin üniversite tercihi yaparken göz önüne alması gereken en temel unsur, kariyer hedefleri doğrultusunda kendisini yönlendirecek ve yeni ufuklar kazandırabilecek bir program ve elbette o programın hocaları olmalıdır. Muhakkak ki bir üniversitesin fiziki şartları, sosyal imkanları vb faktörler etkilidir fakat süreci verimli ve daha da önemlisi anlamlı kılan hocalar ve onlardan doğru öğrenciye açılan güdülenme becerisi, vizyon ve bakış kazandırabilme potansiyelidir. Benim, Kadir Has Üniversitesi’nin yüksek lisans programında öğrenim görmeyi istemem, daha sonra derslerine katılma fırsatı yakaladığım hocalarımın konularındaki yetkinliklerine ve aynı yetkinlikleri daimi olarak başka disiplinlerin sınırları arasında sınayarak geliştirebilmelerine olan hayranlık hissim ile başladı. Programın yapısı belirli bir konu üzerinde salt teknik uzmanlık kazandırıp, tabiri caizse iş bölümünde sana düşecek olan payı kapsamaktan çok hem mekanik ve hem de kavramsal düzeneğin nasıl çalıştığına dair bütüncül bir bakış kazandırmayı hedefliyordu. Programda aldığım eğitim bu açıdan sadece öğretici değil, farklı bakabilme ve özgün açılımlar getirebilme konusunda da beni heveslendiren ve ufkumu açan bir süreç oldu.
Mezuniyetimin ardından, zengin, nitelikli ve çok keyifli bulduğum kütüphanesine gitmeye, hocalarımla çeşitli vesilelerle görüşmeye ve fikirlerini almaya devam ediyorum.  Bununla beraber eğitim sürecim boyunca, bienal, trienal gibi uluslar arası çapta etkinliklere katıldım, kişisel ve kolektif olarak ürettiğim işleri paylaşma, sergileme ve yayınlama fırsatını yakaladım. Özellikle okul içinde düzenlenen seminer ve toplantılarda kazandığım deneyimler ve bu toplantılar sayesinde tanıştığım kişiler şüphesiz ki bütün sürecin cabası oldu. 
Şimdilerde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında doktora eğitimime devam ediyorum. Çağdaş sanat pratikleri ve sanat tarihi arasında var olduğuna inandığım akademik açıklık konusunda çalışıyorum.”

mezun-tasarim-yl5

Ecem Sarıyaçır

“Şu an Cornell Üniversitesi, Ithaca (New York)’ta Mimarlık ve Kent Gelişimi Tarihi doktora öğrencisiyim. Bir senelik değişim programıyla Almanya Brandenburg Teknoloji Üniversitesinde (Cottbus-Senftenberg) eğitim gördükten ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdim. Sonra Kadir Has Üniversitesinde Tasarım programında yüksek lisans yaptım. Doç. İnci Eviner ile yürüttüğümüz ‘Sınır Mekanını Geçmek: Mekânsallık ve Sosyal Sanat’ başlıklı tezim, mimarlık ve sanat pratiklerinin beraber okunmasından yola çıkan bir metodoloji ile sınır ara mekanlarına bakmaktadır. Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans Programı bana disiplinlerarası ve üstü metodlara giriş niteliğinde bilgi sağlamış olup, araştırmamı mimarlık ve şehirciliğin sanat, siyaset ve tarih disiplinleriyle kesişiminde üretilmesini sağlamıştır. ”