whatsa

İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı, katılımcıları profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir öğrenme deneyimine davet ediyor.

Program Yürütücüsü Prof. Dr. Nimet Uray
İletişim: nimet.uray@khas.edu.tr

İşletme Yüksek Lisans Programı, katılımcıların önceki öğrenimlerinin İşletme dışındaki bir alanda olduğu ve yöneticilik kariyerine hazırlandıkları düşünülerek tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler; finansman, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, pazarlama, üretim ve yönetim stratejileri ile örgütsel davranış alanlarını kapsamaktadır.

Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında yer alan her programda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerde başlayan sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, yurtiçi ve yurtdışında alanında tanınmış misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları ve mezunlar arası iletişimi zamanda ve mekânda bütünlük arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programının uygulamaya dönük perspektifi, katılımcılarını kendi kurumlarında veya diğer profesyonel kurumlarda yönetici olarak başarıya ulaşmalarını sağlayacak bilgi ve beceri ile donatmaktadır. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir prosedürden bir zanaata dönüştürmektedir. İşletme Yüksek Lisans Programı bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programı katılımcıları iş dünyasının yerel ve küresel problemlerine uyarlamak üzere iş zekâlarını güçlendirirken, liderlik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.

"İşletme Yüksek Lisans Programında dersler hafta içi akşamları (ve bazı durumlarda hafta sonları) Cibali Kampüsü'nde gerçekleşir.”