whatsa

Program Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Kozak

İletişim: metin.kozak@khas.edu.tr

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu

İletişim: defne.karaosmanoglu@khas.edu.tr

İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları, adaylara medya ve iletişim çalışmaları alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek yetkinlik kazandırmayı; iletişim, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler ve temel medya ve iletişimin tüm alanlarında uzmanlaşmış sosyal bilimler temeli güçlü bilim insanı yetiştirmeyihedeflemektedir. İletişimi Antropoloji ve Sosyoloji disiplinleriyle etkin bir şekilde birleştiren programlar, ayrıca Sinema ve Televizyon, Yeni Medya, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi alanları da içermektedir. İletişim Bilimleri alanının dışından gelecek öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitim veren disiplinler arası programlardır.

Yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen adaylar, öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve TÜBİTAK, ERC, COST, H2020 gibi akademik kurumlarca desteklenen projelerde bursiyer olarak çalışabilecektir. Bu yöntemle adaylar bilimsel çalışma ortamı bulacak ve akademik araştırma yürütecek yetkinliğe sahip olabilecektir.

Programlar temel olarak sosyal bilim ve kuram, medya, iletişim, kültür, küreselleşme, görsellik, dijitalleşme, sanatsal üretim ve tasarım alanlarındaki dersleri içermektedir. Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersleri dışında tüm dersler seçmelidir. Ayrıca disiplinler arası özelliğinden dolayı öğrenciler akademik danışmanın onayıyla yüksek lisansta en az bir, doktorada en az iki dersi farklı programlardan seçmekle yükümlüdür.

Doktora programı, dersler (toplamı 60 AKTS), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları, tez önerisi ve doktora tezinden oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için doktora tezinden türetilmiş en az bir bilimsel makalenin alanın en iyi dergilerinde (Q1) yayınlanması zorunludur.Yüksek lisans programından mezun olabilmek için ise ULAKBIM veya uluslararası endekslerde taranan bir dergiye makale gönderme şartı aranmaktadır.  

İletişim Bilimleri yüksek lisans ve doktora programlarının dili İngilizcedir.

İletişim Bilimleri yüksek lisans programı altında Almanya Bremen Üniversitesi ile Prof. Dr. Asker Kartarı’nın yönetiminde ortak Kültürlerarası İletişim Çift Diploma Programı yürütülmektedir.

İletişim kartari@khas.edu.tr

 

Başvuru yapacak adaylardan beklentilerimiz

Adaylar programa başvururken niyet mektubuyla birlikte ciddi bir araştırma projesi ve akademik yazı örneği (lisans veya yüksek lisans sırasında yazdıkları ödev veya tezden bölüm olabilir) sunmalıdır. Ayrıca fakültemizde çalışmayı uygun buldukları muhtemel tez danışmanının ismini niyet mektubunda belirtmelidirler.