whatsa

Program Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kıygı Çallı

İletişim: meltem.kiygicalli@khas.edu.tr

Amacı

İşletme Yüksek Lisans Programının amacı katılımcılarını yönetici adayı veya yönetici olarak başarıya ulaşmalarını sağlayacak bilgi ve beceri ile donatmaktır.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir prosedürden bir zanaata dönüştürmektedir. İşletme Yüksek Lisans Programı bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programı katılımcıları iş dünyasının yerel ve küresel problemlerine uyarlamak üzere iş zekâlarını güçlendirirken, liderlik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler; finansman, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, pazarlama, üretim ve yönetim stratejileri ile örgütsel davranış alanlarını kapsar. Bu alanların yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımları ışığında değişimini bütünleştiren dinamik bir öğrenme ortamı sunar.

Kimleri Hedeflemektedir ?

İşletme Yüksek Lisans Programı, katılımcıların önceki öğrenimlerinin İşletme dışındaki bir alanda olduğu ve yöneticilik kariyerine hazırlandıkları düşünülerek tasarlanmıştır.

Programın Yapısı

Program her biri 10 haftadan oluşan, Güz-Bahar ve Yaz yarı yılları itibarı ile  3 yarıyıllık ve bir akademik yılda tamamlanan bir programdır. Toplam 10 ders ve bir projeden oluşmaktadır. Öğrencilerin üçüncü dönemde bir öğretim üyesinin danışmanlığında bir proje hazırlamış ve tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla tezsiz olan bu program kapsamında mezuniyet için öğrencilerin, tüm derslerini ve üçüncü dönemde bir öğretim üyesinin danışmanlığında hazırladıkları proje dahil olmak üzere toplam 90 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

*Bahar ve Yaz dönemlerinde yüz yüze (sınıf içi) dersler olmaktadır.
Program dili İngilizcedir.