whatsa

PROFESYONELLER İÇİN YÖNETİM (TÜRKÇE) (TEZSİZ) (Thought in Turkish)

İŞ’ TE LİDERLER

Program Yürütücü Prof. Dr. Nimet URAY

İletişim: nimet.uray@khas.edu.tr

Profesyoneller İçin Yönetim programı, Küçük ölçekli sınıflar ile kişisel ilgi, derinlemesine tartışma ve dinamik öğrenme ortamı ile yakın ve uzun soluklu ilişkiler geliştirilecek bir ortam sunar. Program dinamik bir ortam ve topluluktan oluşmaktadır.

Neden KHAS Profesyoneller için Yönetim?

 • Nitelikli öğretim üyeleri ve akademik geçmişe sahip deneyimli profesyonellerden eğitim,
 • Vaka temelli, sunum ve tartışma ağırlıklı dinamik öğrenme ortamı,
 • En yeni veri analizi ve veri yönetimi yaklaşımlarının entegrasyonu,
 • Şehrin merkezinde uygun konum,
 • Sağlam, kesintisiz teknolojik altyapı ve eğitim desteği,
 • Her derste proje ve sunumlarla aktif öğrenme ortamı,
 • Katılımcıların aynı anda çalışmasını sağlayan, katılımcı dostu bir haftalık program,
 • Gerek teori gerekse güncel pratik yöntemler ve yaklaşımlar hakkında dengeli bir bilgi aktarımı,
 • Farklı sektör ve iş kollarından katılımcılarla iş deneyimlerini paylaşma ve farklı problemlere çözüm bulma becerisini geliştirme imkanı sağlamaktadır.

Program Hakkında

 • Kariyerinde etkin ve hızla yol almak isteyen, eğitimini farklı disiplinlerde tamamlamış farklı sektör ve kurumlarda çalışan profesyoneller, yoğun rekabet ortamında, teknolojik ve diğer makro çevresel değişimlerin kurumlar üzerindeki etkisini bire bir hissetmekte; çalışma ortamında ise zaman baskısı altında eşanlı olarak birçok yöntem ve yaklaşımı öğrenmek zorunda kalmaktadır.
 • Program kariyerlerinde daha güvenli, donanımlı ve hızla yol almak isteyen adaylara yönetim alanındaki, güncel, uygulamaya yönelik, bilgi, yöntem ve yaklaşımları dinamik bir eğitim ortamında verebilmeyi hedeflemektedir.
 • Diğer yandan, bir grup profesyonel ise kendilerine farklı bir kariyer yolu planlayabilmekte, ancak mevcut ve geçmiş iş deneyimlerinin bu yolda yeterli olamayacağını düşünmektedirler. Programın bu adaylar için de çağdaş, etkin, güncel yöntem ve yaklaşımlarla donatılmış bu yöneticilik eğitim programının önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
 • Programın temel amacı günümüz işletmelerinin her yönüyle değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, öğrenme ve uygulama odaklı gerek zorunlu, gerekse uzmanlaşma imkanı verebilecek çok sayıda seçmeli dersten oluşan yapısıyla, katılımcılara edindikleri becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanağı sunmaktır.
 • Program boyunca katılımcıların iş dünyasının zorlu koşullarında karşılaşılacak sorunlara yaratıcı çözümler bulmasında yardımcı olacak kuramların, liderlik ve takım çalışması ile dengelendiği, yoğun ve uygulamalı bir yöneticilik eğitimi programı hedeflenmektedir.  
 • Program “ne olmuş” tarihçesinden ziyade, “nasıl” düşünüleceği, yönetsel problem ve projelere hangi teknik ve yöntemlerle nasıl yaklaşılacağına odaklanmayı hedeflemektedir.  
 • Çalışma ortamının dinamik yapısının benzerinin oluşturulacağı, aynı zamanda teorik bilgi ile uygulamanın ve yoğun iletişimin harmanlanacağı bir eğitim ortamında, en etkili sonucun Türkçe ile alınabileceği düşüncesi ile programın dili “Türkçe” olarak belirlenmiştir.

Kimler İçin Uygun?

En az 3 yıllık iş deneyimine sahip kariyerinde etkin ve hızla yol almak isteyen, eğitimini farklı disiplinlerde tamamlamış profesyoneller

ya da

Kendilerine farklı bir kariyer yolu planlayan, ancak mevcut ve geçmiş iş deneyimlerinin bu yolda yeterli olamayacağına inanan profesyoneller.

Programın Yapısı

1 akademik yıl süren program 2 haftalık hızlandırılmış dönemin ardından 3 yarıyıldan ve toplam 90 AKTS den oluşmaktadır.

Programdan mezun olabilmek için 3 çekirdek dersten oluşan “Hızlandırılmış Programın” ardından, 7 zorunlu, 4seçmeli, 2 deneyim seminer dersi ve bitirme projesini tamamlamak gerekmektedir. 

Program her dönem bir markalı ders ve toplam 4 seçmeli derse dayalı esnek yapısı ile bir kaç alanda uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır.

Uzmanlaşma Alanları

 • Yönetim ve Strateji
 •  İş Analitiği
 •  Stratejik Pazarlama
 •  Finansman
 •  Lojistik Yönetimi