whatsa

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Program Direktörü Dr. Ögr. Üyesi Özlem Hemiş

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Türkiye Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji ve performans kavramları ekseninde, disiplinlerarası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmak üzere Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Oyunculuk alanlarından birinde odaklanarak çalışacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında üretilen tez çalışmaları uygulama odaklıdır.

Tezli programda ALES (herhangi bir puan türünde en az 55) ve İngilizce (YDS 75 veya eşdeğeri) yeterlik koşulu vardır.

İletişim: ozlem.hemis@khas.edu.tr