whatsa

Önemli Tarihler

  • Programın eğitim dili nedir?

Program derslerinin tamamı İngilizce olarak verilmektedir.

  • Ders saatleri çalışan öğrenciler için uygun mudur?

Dersler genel olarak akşamları yapılmakta olup saat 18:00’de başlamaktadır, fakat sınıfın genel durumuna göre saatlerde bazı ayarlamalar yapılabilmektedir.

  • Program hangi bölümlerden mezun adaylar için uygundur?

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma programı disiplinler arası bir çalışma alanı sağladığından, program her bölümden öğrenciye hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Dolayısıyla, program, mühendislik, doğa bilimleri, fen bilimleri ile her türlü sosyal bilim alanlarından lisans mezunu adaylar için uygundur.

  • Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma programı için tezli ve tezsiz eğitim seçenekleri mevcut mudur?

Öğrencilerin amaç ve yeterliliklerine göre, programı tezli ve tezsiz tamamlama seçenekleri mevcuttur.

  • Programı asgari tamamlama süresi kaç dönemdir?

Programı tezsiz tamamlamak isteyen öğrenciler için asgari eğitim süresi 2 dönem iken, tezli tamamlamak isteyen öğrenciler için bu süre 4 dönemdir.