whatsa

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ENŞİCİ

Program web sitesi mix.khas.edu.tr

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans Programı (MIX) Türkiye’de bu alandaki tek akademik program olarak ürün tasarımı, kullanılabilirlik, insan-bilgisayar etkileşimi, servis tasarımı, iletişim tasarımı, yeni medya, arayüz tasarımı gibi alanlardan beslenen disiplinlerarası bir programdır. Bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyenlere yönelik olan MIX eğitim programı, üniversite-sanayi işbirlikleri çerçevesinde, sektörel uygulama projelerle ve alanında uzman kişiler tarafından verilen derslerle yapılandırılmıştır. Eğitim dili İngilizce olan program 2019-20 Güz döneminden itibaren Userspots işbirliği ile profesyonel ve akademik uygulamalara dayalı müfredatı ile öğrenci kabul etmektedir.

Kullanıcı deneyimi tasarım sürecinin, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için farklı yöntemlerin kullanıldığı kalitatif ve kantitatif araştırmalar ile başlayan, kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşim noktalarının tasarlanması ile devam eden, bu bağlamda fayda, kullanım kolaylığı ve sistemin verimliliğini amaçlayan 2 ve 3 boyutlu nesnelerin geliştirilmesine odaklı özelliklerine dayanarak eğitim içeriği ve kadrosu belirlenmiştir. Bir fiziksel veya dijital ürünün, hedeflediği kullanıcı/müşteri tarafından kolay, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması için deneyimsel, duygusal, anlamlı bir değer üretmeye amaçlayan tasarım metodolojinin oluşturulması, iş planının geliştirilmesi ve çözümün tasarlanması ‘MIX-Master in User Experience’ programının temel prensiplerini oluşturmaktadır.

Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcısını daha mutlu bir kullanıcıya dönüştürmek isteyen şirketler ve belediye, üniversite, sivil toplum örgütleri veya devlet kuruluşları gibi kurumlarda etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu alanda eğitim ve deneyim sahibi kişiler servis, arayüz, ür-ge bankacılık, e-ticaret, perakende gibi önemli bir insan kaynağı açığı yaşanan alanlarda iş imkanı bulmaktadırlar. Küreselleşen ve dijitalleşen dünya için çözüm kaynağı olan kullanıcı deneyiminin e-ticaret, online satış, ürün tasarımı, dijital tasarım, arayüz tasarımı, kullanıcı testleri, pazarlama stratejileri, ürün geliştirme süreçleri vb bir çok sektör ve alanda duyulan işgücüihtiyacı karşılaması hedeflenmektedir. MIX mezunları hem ulusal hem de küresel düzeyde özel sektör, dijital sektörler, kurumsal üreticilerde, kullanıcı deneyimi araştırma ofislerinde, uluslararası kuruluşlarda, medya, arayüz tasarımı vb. alanlarında iş çalışma olanağına sahip olacaklardır.

İletişim: mix@khas.edu.tr