whatsa

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını sunmaktadır.  Bölüm öğretim üyeleri kendi  konularında çok iyi yetişmiş, mükemmel öğretim deneyimine sahip,  uluslararası bilimsel araştırma ve yayınlar yapan, araştırma projeleri yürüten veya bu projelere katkılarda bulunan kişiler olup bunların  türlü araştırma ödülleri bulunmaktadır. Aşağıdaki listeden de görüleceği gibi, bölüm öğretim üyeleri tarafından   birçok ulusal ve uluslarası projeler yürütülmekte, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu projelerde özellikle başarılı öğrencilerimiz  aktif olarak çalışmakta ve katkılarda bulunmaktadır.

Bunların yanında bölümümüzün sahip olduğu lisans  laboratuvarları da ilgili web sayfasında inceleyebilirsiniz.

MIMO-OFDM-IM Tabanlı Hızlı Tren Haberleşme Sistem Tasarımı

 

 

Year:

2013-2015 (Değerlendirme Aşamasında)
Programme: T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Type of Activity: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
Agreemen No: Haberleşme Genel Müdürlüğü
Organization: Kadir Has University
Title of Project:

MIMO-OFDM-IM Tabanlı Hızlı Tren Haberleşme Sistem Tasarımı,

Kanal Kestirim/Denkleştirme ve Veri Sezim Algoritmaları Tasarımı

 

MIMO-OFDM Tabanlı Görünür Işıkla Haberleşme

 

 

Year:

2013-2015 (Değerlendirme Aşamasında)
Programme: TÜBİTAK COST PROJESİ
Type of Activity: ICT COST (European Cooperation in Science anTechnology)
Agreemen No: Action IC1101
Organization: Kadir Has University
Title of Project:

MIMO-OFDM Tabanlı Görünür Işıkla Haberleşme

Sualtı akustik haberleşme,  seyrek kanal kestirimi

 

 

Year:

2012-2015
Programme: TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje no. 110E092) 
Type of Activity: Araştırma Projesi
Agreemen No: 110E092
Organization: Kadir Has University
Title of Project:

Sualtı akustik haberleşme,  seyrek kanal kestirimi

Year:

2011-2015
Programme: European FP7 Project
Type of Activity: ICT COST (European Cooperation in Science anTechnology)
Agreemen No: Action IC1101
Organization: Kadir Has University
Title of Project:

Optical Wireless Communications - An Emerging Technology

Proje Adı:

Coexistence of Ultra Wideband and Licensed Systems (Kasım 2010 – Ekim 2013)
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: Serhat Erküçük
Destekleyen kuruluş: European 7th Frame Programme (MC-IRG)

 

Proje Adı:

Toplu-eleman içeren genişbant uyumlaştırma devresi tasarım paket program geliştirilmesi
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: Metin Şengül
Destekleyen kuruluş: Kadir Has Üniversitesi

 

Proje Adı:

Low complexity transmitter and receiver design for next generation wireless communications

systems

Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: Tansal Güçlüoğlu
Destekleyen kuruluş: Kadir Has Üniversitesi

Proje Adı:

NEWCOM++ Network of Excellence on Wireless Communications
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: European 7. Frame Programme

 

Proje Adı:

WiMAGIC STREP Projesi
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: European 7. Frame Programme

 

Establishing a Research Center for  Wireless Communications and Networking

 

Proje Adı:

Establishing a Research Center for  Wireless Communications and Networking
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: European 7. Frame Programme

Proje Adı:

NEWCOM Network of Excellence on Wireless Communications
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: European 6th Frame Programme

Proje Adı:

Receiver Design for Mobile Communications Systems (Ocak 2006- Ocak 2008)
Bölüm: Elektronik Mühendisliği
Proje Katılımcıları: TÜBİTAK Projesi, No 104E166

Year:

2005-2008
Programme: TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje no. 110E092) 
Type of Activity: Araştırma Projesi
Agreemen No: 110E092
Organization: Kadir Has University
Title of Project:

Gezgin iletişim sistemlerinde alıcı tasarımı için yeni ileri sinyal işleme

algoritmalarının geliştirilmesi