whatsa

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını sunmaktadır.  Bölüm öğretim üyeleri kendi  konularında çok iyi yetişmiş, mükemmel öğretim deneyimine sahip,  uluslararası bilimsel araştırma ve yayınlar yapan, araştırma projeleri yürüten veya bu projelere katkılarda bulunan kişiler olup bunların  türlü araştırma ödülleri bulunmaktadır. Aşağıdaki listeden de görüleceği gibi, bölüm öğretim üyeleri tarafından   birçok ulusal ve uluslarası projeler yürütülmekte, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu projelerde özellikle başarılı öğrencilerimiz  aktif olarak çalışmakta ve katkılarda bulunmaktadır.

Bunların yanında bölümümüzün sahip olduğu lisans  laboratuvarları da ilgili web sayfasında inceleyebilirsiniz.

--- 2013

Year: 2013-2015 (Değerlendirme Aşamasında)

Programme: T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Type of Activity: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

Agreemen No: Haberleşme Genel Müdürlüğü

Organization: Kadir Has University

Title of Project: MIMO-OFDM-IM Tabanlı Hızlı Tren Haberleşme Sistem Tasarımı, Kanal

Kestirim/Denkleştirme ve Veri Sezim Algoritmaları Tasarımı

Year: 2013-2015 (Değerlendirme Aşamasında)

Programme: TÜBİTAK COST PROJESİ

Type of Activity: ICT COST (European Cooperation in Science anTechnology)

Agreemen No: Action IC1101

Organization: Kadir Has University

Title of Project: MIMO-OFDM Tabanlı Görünür Işıkla Haberleşme

--- 2012

Year: 2012-2015

Programme: TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje no. 110E092) 

Type of Activity: Araştırma Projesi

No: 110E092

Organization: Kadir Has University

Title of Project: Sualtı akustik haberleşme,  seyrek kanal kestirimi

--- 2011

Year: 2011-2015

Programme: European FP7 Project

Type of Activity: ICT COST (European Cooperation in Science anTechnology) Agreement No: Action IC1101

Organization: Kadir Has University

Title of Project: Optical Wireless Communications - An Emerging Technology

--- 2010

Proje Adı: Coexistence of Ultra Wideband and Licensed Systems (Kasım 2010 – Ekim 2013)

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Proje Katılımcıları: Serhat Erküçük

Destekleyen kuruluş: European 7th Frame Programme (MC-IRG)

 

Proje Adı: Toplu-eleman içeren genişbant uyumlaştırma devresi tasarım paket program geliştirilmesi

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Proje Katılımcıları: Metin Şengül

Destekleyen kuruluş: Kadir Has Üniversitesi

Proje Adı: Low complexity transmitter and receiver design for next generation wireless communications

systems

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Proje Katılımcıları: Tansal Güçlüoğlu

Destekleyen kuruluş: Kadir Has Üniversitesi

--- 2008

Proje Adı: NEWCOM++ Network of Excellence on Wireless Communications

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Destekleyen kuruluş: European 7. Frame Programme

 

Proje Adı: WiMAGIC STREP Projesi

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Destekleyen kuruluş: European 7. Frame Programme

Proje Adı: Establishing a Research Center for  Wireless Communications and Networking

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Destekleyen kuruluş: European 7th Frame Programme REGPOT

--- 2007

Proje Adı: NEWCOM Network of Excellence on Wireless Communications

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Destekleyen kuruluş: European 6th Frame Programme

--- 2006

Proje Adı: Receiver Design for Mobile Communications Systems (Ocak 2006- Ocak 2008)

Bölüm: Elektronik Mühendisliği

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK Projesi, No 104E166

--2005

Year: 2005-2008

Programme: TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje no. 110E092) 

Type of Activity: Araştırma Projesi

No: 110E092

Organization: Kadir Has University

Title of Project: Gezgin iletişim sistemlerinde alıcı tasarımı için yeni ileri sinyal işleme

algoritmalarının geliştirilmesi