whatsa

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı (TEZLİ) (İNGİLİZCE)

Program Koordinatörü:  Dr. Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu
Email: deniz.eroglu@khas.edu.tr 
Telefon: 0 212 533 57 65  dahili 1446

Adres: Cibali Kampüsü, D Blok, Oda No: 217

Eğitim dili İngilizce olan Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Tezli Yüksek Programı, öğrenciler ve öğretim üyeleri için çağdaş, yenilikçi, teknolojik unsurlarla zenginleştirilmiş, disiplinler arası bir araştırma ve eğitim fırsatı sunmaktadır.

Neden KHAS Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Programı?
Biyoloji Bilimleri, Kimya ve Biyokimya, Elektrik-Elektronik, Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve Fizik alanlarından öğretim üyelerini bir araya getiren çokdisiplinli bir programdır. Bu geniş yelpazede öğrenciler, araştırmalarının kolaylıkla ürüne dönüşmesini mümkün kılan ve eksiklikleri hızlı bir biçimde gideren farklı ve benzersiz bir dizi yaklaşım ve beceriler kazanacaktır.

Kimler Başvurabilir?
Sadece Mühendislik programlarından mezun olan öğrenciler değil, Temel Bilimler derecesine sahip öğrenciler de başvurabilir.

Programın Alt Dalları:

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans program aşağıdaki alt alanlardan oluşmaktadır.  Programda zorunlu Araştırma Yöntemleri ve Seminer derslerine ilaveten 3 adet Alan Seçmeli ve 4 adet Serbest Seçmeli ders alınacaktır.  Her bir alan için alınması önerilen dersler ve bu konularda çalışan öğretim üyeleri aşağıda verilmiştir:

Mimaride Hesaplamalı Tasarım (Bilgi için: Dr. Öğr. Üyesi Sabri GÖKMEN)

Önerilen Dersler

 • CSE *** - Mimaride Hesaplamalı Tasarım // Architectural Design Computing
 • CSE *** - Dijital Modelleme ve Fabrikasyon // Digital Modeling and Fabrication
 • CSE *** - Mimari Tasarmda Kodlama ve Üretken Sistemler // Architectural Design Scripting and Generative Systems
 • ARCH 506 - Mimari Morfoloji // Architectural Morphology
 • ARCH *** - Mimari Tasarımda Hesaplamalı Araştırma Yöntemleri // Research Methods in Architectural Design Computing

Robotik (Bilgi için: Doç. Dr. Özkan KARABACAK, Dr. Öğr. Üyesi Mine SARAÇ STROPPA)

Önerilen Dersler

 • CSE 502 Hesaplamalı Bilimlerde Matematiksel Metotlar
 • CSE 504 Klasik Mekanik
 • CSE 507 Kompleks Sistemlerin Dinamiği
 • CSE 513 Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Yüksek Başarımlı Hesaplama
 • CSE 514 Dinamik Programlama ve Pekiştirmeli Öğrenme
 • CSE *** Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik

Hesaplamalı Fizik ve Uygulamalı Matematik

(Bilgi için: Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROĞLU, Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BİLGE)

Önerilen Dersler:

 • CSE 502 Hesaplamalı Bilimlerde Matematiksel Metotlar
 • CSE 503 İleri Lineer Cebir
 • CSE 504 Klasik Mekanik
 • CSE 506 Elektromanyetik Teori
 • CSE 507 Kompleks Sistemlerin Dinamiği
 • CSE 510 Kompleks Ağlar ve Uygulamaları
 • CSE512 Büyük Ölçekli Özdeğer Problemleri için Nümerik Metotlar
 • CSE 513 Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Yüksek Başarımlı Hesaplama
 • CSE 514 Dinamik Programlama ve Pekiştirmeli Öğrenme
 • CSE 515 Kuantum Hesaplamaya Giriş

Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik

(Bilgi için: Prof. Dr. Ebru Demet AKDOĞAN)

Önerilen Dersler:

 • BIO510 - Computer-Aided Drug Design Prof. Dr. Ebru Demet AKDOĞAN
 • BIO555 - Molecular Modeling and Graphics Prof. Dr. Ebru Demet AKDOĞAN
 • BIO622 - Special Topics in Medicinal Chemistry Prof. Dr. Kemal YELEKÇİ
 • BIO522 - Computational Structural Biology Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EŞSİZ
 • BIO523 - Introduction to Programming and Algorithm Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EŞSİZ

Serbest Seçmeli Dersler

BIO 510 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı 
  Computer Aided Drug Design
BIO 511 Biyoinformatik 
  Bioinformatics
BIO 530 Hesaplamalı Moleküler Biyoloji ve Genomiks
  Computational Molecular Biology and Genomics
BIO 555 Moleküler Modelleme ve Grafik 
  Molecular Modelling and Graphics
CE 509  Algoritma Tasarımı ve Analizi 
  Design and Analysis of Algorithms
CE 511  Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler 
  Neural Networks and Fuzzy Systems
CE 513  Paralel ve Dağıtık Hesaplama
  Parallel and Distributed Computing
CE 514  Veri Madenciliği
  Data Mining
CE 516  Hesaplama Kuramı 
  Theory of Computation
CE 608  Çizge Algoritmaları
  Graph Algorithms
CSE 607 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grupları
  Phase Transitions and Renormalization Group
CSE 612  Uygulamalı Termodinamik 
  Applied Thermodynamics
CSE 613  Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği 
  Applied Fluid Mechanics
CSE 614  Akışkanlar Dinamiği 
  Computational Fluid Dynamics
CSE 616  Akan Veri ve Karmaşık Olay İşleme 
  Stream and Complex Event Processing
CSE 617  Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 
  Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equations
CSE 618  Uygulamalı Bilimler ve Mühendislikte Matematiksel Metotlar Mathematical Methods in Applied Science and Engineering
CSE 619  Bilimsel Hesaplama 
  Scientific Computing
CSE 620  Olasılık ve Stokastik Süreçler ve Uygulamaları 
  Probability and Stochastic Processes and Applications
CSE 621  Mühendislikte İstatistik Yöntemler 
  Statistical Methods in Engineering
CSE 622  Mühendislikte Varyasyonel Yöntemler 
  Variational Methods in Engineering
CSE 617  Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
  Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equations
CSE 620  Olasılık ve Stokastik Süreçler ve Uygulamaları 
  Probability and Stochastic Processes and Applications
EE 501 Olasılık ve Raslantısal Süreçler
  Probability and Stochastic Processes
EE 503 Bilişim Kuramı ve Kodlama 
  Information Theory and Coding
EE 507 İstatistiksel İşaret İşleme
  Statistical Sigmal Processing
EE 530  Optimal Kontrol 
  Optimal Control
FE 511 Stokastik Diferansiyel Denklemler 
  Stochastic Differential Equations
FE 515 Risk Yönetiminde Simülasyon Teknikleri 
  Simulation Techniques in Risk Management
IE 503  Mühendislikte Optimizasyon ve Uygulamaları
  Engineering Optimization and Applications
IT 560 Büyük Veri Analitiği 
  Big Data Analytics
IT 601 Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama
  High Performance Scientific Computing
MAT 602 İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları
  Advanced Optimization and its Applications
MAT 603 Sayısal Lineer Cebir
  Numerical Linear Algebra
CSE *** Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik
  Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality
CE 506 Hesaplamalı Geometri
  Computational Geometry
CE 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi
  Design and Analysis of Algorithms
CE 511 Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler
  Neural Networks and Fuzzy Systems
CE 515 Veri Bilimi ve Analitiği
  Data Science and Analytics
CE 516 Hesaplama Kuramı
  Theory of Computations
CE 609 Makine Öğrenmesi
  Machine Learning
MAT 603 Sayısal Lineer Cebir
  Numerical Linear Algebra