whatsa

DERS İÇERİKLERİ /COURSE CONTENT

UX 501 KULLANICI DENEYİMİ TASARIM PRENSİPLERİ Derste kullanıcı deneyimi alanındaki tarihsel ve evrensel prensipler derinlikli olarak irdelenecektir. Bu dersin amacı kullanıcı deneyiminin tarihçesi, kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımı, kullanıcı davranışları, ve kullanıcı eğilimleri konularında ilke ve kuramları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaktır.
UX 502 KULLANICI DENEYİMİ ODAKLI TASARLAMA METOTLARI Kullanıcı Deneyimi Tasarım Metodolojisi dersi kapsamında tasarım süreçleri ve kullanıcı tasarımı aşamaları başta olmak üzere kullanıcı odaklı tasarım tekniklerini uygulamaları ele alınacaktır. Derse katılan öğrenciler yaratıcı teknikleri öğrenirken aynı zamanda ‘tasarımcı düşünüş’ yaklaşımının temel prensiplerini kazanmış olacaklardır.
UX 503 KULLANICI DENEYIMI ODAKLI ARAŞTIRMA Bu ders kapsamında kullanıcı deneyimi tasarımın ilk adımı olan araştırma kuramları, alanın tarihsel gelişimi perspektifinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ders farklı uzmanlık alanlarından yüksek lisans programımıza katılacak profesyoneller ve öğrenciler için araştırma metotlarına giriş niteliği taşımayı, ders kapsamında bir temel kullanıcı bilgisine ulaşmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi vermeyi amaçlamaktadır.
UX 504 İNOVASYON İÇİN TASARIM İnovasyon Odaklı Tasarım dersi çerçevesinde, en etkin yenilik aracı olan tasarımın inovasyon ve iş süreçlerindeki rolü irdelenecek. Temel inovasyon yapma süreçleri hakkında bilgi kazanılacaktır. Ürün, Pazar ve kurumsal strateji üçgeninde genel inovasyon yöntem ve yaklaşımları hakkında sektörel bilginin edinilmesine odaklanılmaktadır.
UX 505 KULLANILABİLİRLİK PRENSİPLERİ VE PRATİKLERİ Kullanılabilirlik dersi kapsamında kullanıcı/müşteri kavramları irdelenerek, ilgili hedef kitlenin temel psikolojik ve sosyolojik boyutları ile davranışlar arasındaki etkileşimi çalışılacaktır. İnsanın bilişsel ve fiziksel davranışlarının ürün ve ürün tasarımına etkileri, kullanıcı ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır.
UX 506 DİSİPLİNLER ARASI KULLANICI DENEYİMİ STÜDYOSU Disiplinlerarası Kullanıcı Tasarımı Stüdyosu birçok disiplin ve uzmanlık alanının kesişiminde kalan kullanıcı deneyimi projelerinin uygulanması, farklı alnalardan gelen ihtiyaç ve problemlerin çözümlenmesi için çok disiplinli çalışmaları içermektedir.
UX 507 DİJİTAL TASARIM STÜDYOSU DijitaTasarım Stüdyosu dersinde öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanabildiklerini, 2 boyutlu dijital ürün, servis ve sistem tasarımı odaklı uygulama projeleri yapmaları istenmektedir.
UX 508 ETKİLEŞİM TASARIMI VE BİLGİ MİMARİSİ Derste etkileşim tasarımının genel prensipleri, kullanıcı deneyimi ile ilişkisi ve genel bileşenlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Ders süresince ayrıca kullanıcı-odaklı etkileşim tasarımının anlaşılması, teknolojilerinin öğrenilmesi, Ürün iletişimi ve anlambilim konularında ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) konularında da bilgi kazanılmasını hedeflemektedir
UX 509 ARAYÜZ TASARIMI Kullanıcı Arayüzü Tasarımı dersinde arayüz tasarımı temel prensipleri ele alınacaktır. 2 boyutlu kullanıcı arayüzünün tasarım prensiplerinin dijital araçlar çerçevesinde irdelenecektir.