whatsa

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Üyesi Ahmet Ayar
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı altında yer alan dersler, öğrencilerin günümüzün özel hukuku sorunları hakkında uygulamaya yönelik bir bakış açısı kazanmasını sağlayacak şekilde geniş bir yelpazede yapılandırılmıştır. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler, Hukuk derslerinin yanında güz ve bahar dönemlerinde alacakları birer serbest seçimlik ders ile ilgi alanlarına bağlı olarak Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İktisat ve hatta İletişim Bilimleri Programları’ndan da ders seçme imkanına sahip olup, bu yolla disiplinler arası çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında tezli ya da tezsiz öğrenim görme imkanı bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, beş alan, iki serbest seçimlik dersin yanında Seminer ve Araştırma Yöntemleri dersinin ardından bir tez yazarlar. Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda ise öğrenciler, sekiz alan, iki serbest seçimlik dersin ardından bir proje yazarlar.

Tezli Program için öngörülen öğrenim süresi en az dört; en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz program için bu süre en az iki, en fazla üç yarıyıldır.

Dersler, çalışan öğrencilerin durumu dikkate alınarak çoğunlukla 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Spor Hukuku Modülü
Spor Hukuku modülünün amacı, spor hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, güncel mevzuat, akademik literatür ve emsal karar çalışmaları üzerinden spor hukuku dinamiklerinin farklı boyutlarını derinlemesine sunmaktır.
Spor hukuku modülünü, spor kulüplerinde, federasyonlarda ve/veya benzeri özel ve kamu kuruluşlarında avukat ve/veya hukuk temsilciliği yapmak isteyen kişiler yanında spor hukukuna ilgi duyan ve bu alandaki bilgilerini geliştirmek isteyen kişiler alabilir/tamamlayabilir.
Spor Hukuku modülünü başarıyla tamamlayabilmek için modül kapsamında yer alan derslerden en az altı dersin tamamlanması gerekmektedir.
Spor hukuku modülünü tamamlayan öğrencilere mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri halinde, kayıtlı oldukları tezsiz yüksek lisans programı diplomasının yanında, uzmanlık sertifikası verilecektir.
Spor hukuku modülünün kamu hukuku tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler tarafından tamamlanması da mümkündür.

Sözleşme Hukuku Modülü
Bu Modülün amacı, özel hukuk sözleşmelerini, her yönüyle, güncel mevzuat, öğreti görüşleri, yargı içtihadı ve karşılaştırmalı hukuk ışığında bir bütün olarak sunmak; bu sayede de özel hukuk sözleşmeleri konusunda uygulamada karşılaşılabilecek her tür hukuki soruna, soruya yorum getirebilecek, çözüm üretebilecek ve dahası bu alanın gelişmesine de katkı sunabilecek uzmanlar yetiştirmektir.
Bu doğrultuda Sözleşme Hukuku Modülü içinde sunulan dersler arasından en az altı tanesinden başarılı olunduğu takdirde, Modül başarıyla tamamlanmış sayılacak ve öğrencilere, mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri halinde, kayıtlı oldukları tezsiz yüksek lisans programı diplomasının yanında, uzmanlık sertifikası verilecektir.

İletişim: ahmet.ayar@khas.edu.tr

Başvuru yapan adaylar mülakat sırasında bilim sınavına alınacaklardır.

Tezli Yüksek Lisans Müfredatı için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Müfredatı için tıklayınız.