whatsa

EKONOMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İletişim: hasan.tekguc@khas.edu.tr

Program Yürütücüsü Prof. Dr. Hasan TEKGÜÇ

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, katılımcılarına mikroekonomi, makroekonomi ve istatistiksel yöntem bilgisinde yetkinliği kazandırmayı amaçlarken katılımcılarının lisans eğitimlerinin Ekonomi olmaması durumunda, öncelikle bu yetkinlikleri kazanacak alt yapıya sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan diğer programlarda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerle kazanılan teorik alt yapının, geniş araştırma olanakları ve akademik kadro-öğrenci arasında kurulan iletişim aracılığıyla pratik edilmesini amaçlamaktadır.

Ekonomi Yüksek Lisans Programımızın uzmanlaştığı konular arasında Politik Ekonomi ve Kalkınma Ekonomisi önde gelmektedir.

Eğitim dili İngilizcedir.