whatsa

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Sibel KARADAĞ
İletişim: sibel.karadag@khas.edu.tr

PROGRAM BİLGİSİ

Yüksek lisans programımız siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında akademi, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve bu alanda doktora yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Geçtiğimiz on yılda siyaset bilim ve kamu yönetimi alanında “bilgi temelli politika tasarımı”, toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve yönetişim konularına ağırlık veren yeni duyarlılıklar ve uzmanlaşma alanları şekillenmiştir. Program içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının güncel konularında uzmanlaşma ve bilgi edinme fırsatı verecektir. Program, müfredatın disiplinlerarası geçişkenliğe izin veren yapısıyla ve çok sayıda seçmeli ders seçenekleri ile öğrencilerin kendilerini farklı ilgi alanlarına göre geliştirmelerini mümkün kılmaktadır. Zamanın değeri göz önüne alınarak müfredat dersleri uzmanlık alanlarında maksimum fayda sağlamak amacı dikkate alınarak seçilmişlerdir.
Program tezli ve eğitim dili İngilizce’dir.

BURS OLANAKLARI

%100 eğitim bursu ve araştırma teşviği olanakları mevcuttur. Bölümdeki hocaların proje durumlarına bağlı olarak, yüksek lisans öğrencilerinin projelerde bursiyer olarak çalışabilme olanağı da bulunmaktadır. Örneğin TÜBİTAK projelerinde görevlendirilen bursiyerlere temin ettiği aylık burs meblağına ilaveten Kadir Has Üniversitesi ek katkıda bulunmaktadır. Detaylı bilgi https://sgs.khas.edu.tr/tr adresinden temin edilebilir.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu‚
Prof. Dr. Himmet Murat GÜVENÇ 
Prof. Dr. Mary Lou O'NEIL
Prof. Dr. Lerna K. YANIK (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Berkay AYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kerem ÇOBAN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel KARADAĞ (SBKY YL Program Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Kerem YILDIRIM
Araş. Gör. Gülener KIRNALI

BAŞVURU

https://sgs.khas.edu.tr

İLETİŞİM

sbky@khas.edu.tr